09-7604885 office@shva.biz

חיפוש שורשים לפי שם משפחה

חיפוש שורשים לפי שם משפחה מדריך לחיפוש שורשים משפחתיים בבלוג עץ המשפחה. כל המקומות בהם תוכלו לחפש מידע אבות משפחתכם. פרק נוסף בסדרת גנאלוגיה – המדריך לגנאלוג המתחיל על ידי מערכת אילן וזיכרון | 7 אוקטובר 2017 |  כללי חיפוש שורשים לפי שם משפחה מדריך לחיפוש שורשים...

חיפוש קרובים בארצות הברית

חיפוש קרובים בארצות הברית מספר כלים חשובים שיעזרו לכם לאתר ענפים משפחתיים בארה"ב, כאלו שהקשר עימם התנתק לפני רבות, ואף כאלו שמעולם לא ידעתם על קיומם. סדרת גנאלוגיה – המדריך לגנאלוג המתחיל על ידי מערכת אילן וזיכרון | 5 אוקטובר 2017 |  כללי חיפוש קרובים...

גנאלוגיה וחללי המלחמות

גנאלוגיה וחללי המלחמות כך תוכלו לגלות מידע גנאלוגי אודות קרובי משפחה שנהרגו במלחמות בארץ ובעולם, ולהנציח את זכרם באילן היוחסין המשפחתי שלכם. פרק נוסף בסדרת גנאלוגיה – המדריך לגנאלוג המתחיל על ידי מערכת אילן וזיכרון | 3 אוקטובר 2017 |  כללי גנאלוגיה וחללי המלחמות...

שורשים משפחתיים באלג'יריה

שורשים משפחתיים באלג'יריה. מקורות מידע איכותיים לגנאלוגיה יהודית באלג'יריה ולבניית אילן יוחסין. שורשים משפחתיים באלג'יריה. מקורות מידע איכותיים לגנאלוגיה יהודית באלג'יריה ולבניית אילן יוחסין. מאמר נוסף בסדרת גנאולוגיה – המדריך לגנאולוג המתחיל, בבלוג עץ המשפחה....

שורשים משפחתיים בבולגריה

שורשים משפחתיים בבולגריה. מדריך מעשי לחיפוש מידע אודות שורשי משפחתכם בבולגריה. שורשים משפחתיים בבולגריה. מדריך מעשי לחיפוש מידע אודות שורשי משפחתכם בבולגריה.   פוסט בסדרת גנאולוגיה – המדריך לגנאולוג המתחיל. בבלוג עץ המשפחה. על ידי מערכת אילן וזיכרון | 21 ספטמבר...