09-7604885 office@shva.biz

שורשים משפחתיים בבולגריהשורשים משפחתיים בבולגריה.

מדריך מעשי לחיפוש מידע אודות שורשי משפחתכם בבולגריה.

שורשים משפחתיים בבולגריה.

מדריך מעשי לחיפוש מידע אודות שורשי משפחתכם בבולגריה.

שורשים משפחתיים בבולגריה

 

פוסט בסדרת גנאולוגיה – המדריך לגנאולוג המתחיל. בבלוג עץ המשפחה. על ידי  | 21 ספטמבר 2017 |

סדרת המדריך לגנאלוג המתחיל, שבתוך בלוג עץ המשפחה של אתר אילן וזיכרון, מיועדת לאפשר לכם לחפש את שורשי המשפחה שלכם בכוחות עצמכם. פרק זה עוסק בחיפוש שורשים משפחתיים בבולגריה.

לפני סקירת מקורות במידע העיקריים לחיפוש שורשים בבולגריה (ומקרה זה, לצערנו, מקור אחד ויחיד בלבד),  נזכיר: תהליך חקר ובניית אילן יוחסין עשוי להיות מורכב וממושך, ובמידה ואין לכם את הפנאי לכך – תוכלו להיעזר בשירותינו. נשמח לאתר עבורכם מידע אודות אבותיכם ברחבי העולם, ואולי אף לקשר אתכם לקרובי משפחה רחוקים שכלל לא ידעתם על קיומם. פרטים על השירות בדף הבית: אילן וזיכרון – מחקרי אילן יוחסין (השירות כרוך בתשלום).

על הרקע ההיסטורי של הקהילות היהודיות בבולגריה, שהיו ברובן קהילות ספרדיות (יש אומרים כ-80%) ויתרתה קהילות אשכנזיות, ניתן ללמוד רבות בערך העשיר על יהדות בולגריה בויקיפדיהולפיכך לא נרחיב בנושא, ונמשיך ישירות לסקירת האתר שיסייע לכם לגלות מידע גנאלוגי אודות אבותיכם.

שורשים משפחתיים בבולגריה

Sephardicgen

(אנגלית)

Sephardicgen

(אנגלית)
שורשים משפחתיים בבולגריה

על אף כי קיימים מקורות מידע היסטוריים רבים על יהדות בולגריה, האתר Sephardicgen הוא האתר היחידי הידוע לנו המאפשר חיפוש שורשים משפחתיים בבולגריה. אתר זה מקדיש מספר מנועי חיפוש הזמינים ברשת לאיתור מידע גנאלוגי בבולגריה. עקב אופיו של האתר, יתכן שהרשומות ממוקדות בקהילה הספרדית האנפה ופחות בקהילה האשכנזית, אך לא בדקנו את הנושא. להלן מנועי החיפוש העיקריים:

רישומי נישואין בעיר סופיה (1898-1929).
רישומי קבורה בעיר שומן – Shumen בבולגרית, Shumla בטורקית (1844-1966).

האתר Sephardicgen מציע מספר מנועי חיפוש נוספים, אשר לא פורטו כאן היות והם בעלי ערך גנאלוגי נמוך יחסית או היקף רשומות מצומצם. בין היתר ניתן למצוא שם ספרי כתובות, רשימות שונות של נספי שואה, ועוד.

השימוש באתר Sephardicgen אינו כרוך בתשלום.

אנו מקווים שמאמר קצר זה על חיפוש שורשים משפחתיים בבולגריה, סייע לכם לגלות מידע נוסף על משפחתכם.
אם גיליתם שהמשימה מורכבת מדי או ממושכת מדי –
אנחנו אילן וזיכרון ואנו מעניקים שירותי מחקר ובניית אילן יוחסין.
השירות כרוך כמובן בתשלום. פרטים נוספים תוכלו למצוא בדף הבית, כמו גם בדף שאלות ותשובות על בניית עץ משפחה.

ואם תרצו להמשיך ולחקור את אילן היוחסין שלכם בעצמכם – עברו למדריך לחיפוש שורשים משפחתיים, יש שם עוד פרקים רבים שיתכן ויסייעו לכם כגנאלוגים מתחילים במשימה. אם מוצא אבותיכם ספרדי (או מזרחי), תוכלו לקפוץ ישירות לפרק לפרק שורשים משפחתיים ספרדיים.