09-7604885 office@shva.biz

אילן וזיכרון

שירותי חקר אילנות יוחסין
ובניית עצי משפחה שיתופיים

מעוניין שנחקור את אילן היוחסין שלך?

* השירות מתאים לחקר עצי משפחה ממזרח ומרכז אירופה (קהילות אשכנזיות):
פולין, אוקראינה, ליטא, בלרוס (רוסיה הלבנה), גרמניה, אוסטריה וכד'.
* בדיקת התאמה ומחקר ראשוני – ללא התחייבות וללא תשלום מראש!
* עלות השירות: 2400 ₪ בלבד. 

צור קשר, ודע מאין באת

פשוט
09-7604885
office@shva.biz 

או השאר לנו הודעה:

(בבקשה להמתין מספר שניות לקליטת ההודעה במערכת)