09-7604885 office@shva.biz

אילן וזיכרון

שירותי חקר אילנות יוחסין
ובניית עצי משפחה שיתופיים

מעוניין שנחקור את אילן היוחסין שלך?

* השירות מתאים לחקר אילנות יוחסין
של משפחות ממזרח ומרכז אירופה – כגון פולין וסביבותיה
.
* עלות השירות: 3600 ₪, מתוכם 480 ₪ בלבד כמקדמה
למחקר התאמה ראשוני – ללא התחייבות להמשך תהליך.

צור קשר, ודע מאין באת

פשוט: טל' 09-7604885, דוא"ל office@shva.biz,
או השאר לנו הודעה:

(בבקשה להמתין מספר שניות לקליטת ההודעה במערכת)

Call Now Button