09-7604885 office@shva.biz

אודות אילן וזיכרון

שירותי חקר אילן יוחסין ובניית עץ משפחה שיתופי

אילן וזיכרון - מחקר ובניית אילנות יוחסין

סיפורו של אילן וזיכרון החל בשנת 2012. התחלנו לחפש מידע על שורשי המשפחה הפרטית שלנו, ומשם הכל היסטוריה. השקענו בכך כמה שעות, ולאחר מכן עוד כמה עשרות שעות, ומשם נשאבנו לעיסוק במחקר אילנות יוחסין (גנאלוגיה בעגה המקצועית – Genealogy) ובבניית עצי משפחה מסביב לשעון, ומאחורינו כבר אלפי שעות מחקר.

במקביל למחקר אודות עץ המשפחה שלנו (שמונה כבר 1338 פרופילים בקרבת דם!), התחלנו לעזור לחברים. ואחר כך לחברים של חברים. ואז לאנשים שאנחנו לא מכירים, ששמעו על יכולותינו לגלות מידע על שורשי משפחתיים. ולבסוף, החלטנו למסד את האהבה והתאווה שלנו לגנאלוגיה, והנה אנחנו כאן –
אילן וזיכרון – שירותי חקר אילן יוחסין.

ההתמחות העיקרית שלנו היא באילנות יוחסין של יהדות מרכז ומזרח אירופה (כגון גרמניה, פולין, אוקראינה, ליטא, בלרוס). בנוסף, אנו מנוסים באיתור שורשים משפחתיים וענפים משפחתיים בקרב ביישוב הישן בארץ ישראל (כגון בצפת, ירושלים, טבריה), בדרך כלל איננו עוסקים באילנות יוחסין של משפחות ספרדיות ומזרחיות, אך רשמנו מספר הצלחות משמעותיות בחשיפת מידע אודות משחותיהם של יוצאי טורקיה, וחקרנו אפילו שושלות רבניות במרוקו.

עד כה הקמנו עשרות רבות של עצי משפחה באינטרנט, השקענו אלפי שעות מחקר, איתרנו עשרות אלפי קרובי משפחה, וסייענו לאיחודי משפחות מרגשים עד דמעות.

ועוד כמה מילים אודות אילן וזיכרון:

כדאי לדעת שהעיסוק בחקר אילנות היוחסין מהווה עבורנו לא רק פרנסה, אלא בעיקר הנאה גדולה. אנו גאים ומסופקים בכל פעם שאנחנו מסייעים ללקוחנו לדעת יותר על עברם, מתרגשים בכל פעם מחדש במקרים בהם חקר אילן היוחסין מוביל לקשר מחודש בין ענפי משפחה שדרכיהן נפרדו לפני שנים רבות, ומזילים דמעה בסתר בכל פעם שאנחנו מצליחים להנציח בעץ משפחה נספי שואה למען הדורות הבאים.