09-7604885 office@shva.biz

השתקפות של תכונות סדר וארגון באבחון גרפולוגי.

מאמר קצר בבלוג שבא גרפולוגיה.

 

נקדים ונאמר, כי על אף שהגרפולוגיה התיאורטית הינה טכניקת אבחון המבוססת על עקרונות פשוטים, הגרפולוגיה המעשית הופכת לכלי מורכב מאוד, וזאת משום שנושאי האבחון הם כמובן בני האדם.
בני אדם, כידוע, מסובכים, מורכבים, ומכילים קונפליקטים פנימיים רבים מאוד ו-"הפוך על הפוך".

סדר וארגון, הם מהמאפיינים הראשונים והבולטים בהם נבחין בכתב היד, והם גם מהפרמטרים החשובים ביותר כשמחפשים עובד חדש לארגון. בהיבט זה, פחות חשוב (בדרך כלל) לאיזה תפקיד העובד מיועד – בין אם מדובר בעובד בכיר, ובין אם מדובר בעובד זוטר.

דוגמאות של כתבי יד מתוך אבחונים גרפולוגיים המדגימים סדר וארגון באבחון גרפולוגי

להגדלת התמונה – לחצו עליה.
דוגמאות של כתבי יד מתוך אבחונים גרפולוגיים המאופיינים בסדר וארגון.

כשאנו רואים כתב יד מסודר, מתוקצב, קריא ובהיר, אנחנו יודעים שהכותב/ת מסוגלים לחשוב ולפעול באופן מאורגן.
לעומת זאת, אדם לא מסודר, מתקשה לעמוד ביעדים שלו באופן תקין.
כמובן שתמיד ישנם יוצאים מן הכלל, אך בהכללה, נדגיש ונמליץ למנהל/ת משאבי האנוש בארגון, לקלוט מועמדים ולהעסיק עובדים אשר מתקיימים אצלם מספר תכונות יסוד בסיסיות רצויות.
סדר וארגון בהחלט נמנים על תכונת היסוד הרצויות באישיותו של המועמד, ולפיכך עליהן להשתקף גם באבחון הגרפולוגי של המועמד.

אם מנסים להציץ מקרוב בדוגמאות כתבי היד שבתמונה, ניתן להבחין שכל הכותבים מתקצבים את הזמן ואת המשאבים שלהם יפה, הם שקולים, מתכננים את צעדיהם ופועלים באופן מאורגן ושיטתי.

אלא שכאן, כפי שציינו בהקדמה הקצרה, מתחילים הדברים להסתבך –

לכל אחד מהכותבים, יש אכן את התכונות האמורות, אך לכל אחד ואחד מהם ישנם גם אפיונים נוספים אחרים, שהגרפולוג חייב להתייחס אליהם.
למשל: ראוי יהיה לבדוק מהי המוטיבציה של הכותב להיות כל כך מסודר או קפדן ודייקן –
האם אלו מעצורים? חוסר בטחון? פרפקציוניזם (פחד מכישלון)?
או שמא, לחילופין, האם התקצוב והסדר הם אפיון מובנה יותר באישיות, המראה על ראיה וכושר שיפוט בהירים, הבנת תהליכים טובה, יכולת לתקצב משאבים אישיים וחומריים או אחרים וכיו"ב?

קבלת החלטות מסוג זה משקפת את רמת מומחיותו וניסיונו של הגרפולוג המומחה, וחוות הדעת המדויקת של גרפולוג מומחה, תאפשר למעסיק ולמגייס העובדים לקלוט לארגון את המועמדים שהסדר והארגון מובנים באישיותם, ולכן הסדר והארגון יבוא לידי ביטוי בתפקידם ובעבודתם.