09-7604885 office@shva.biz

אודות הגרפולוגיה ואבחון בכתב יד

ההיסטוריה של הגרפולוגיה, התיאוריה הגרפולוגית
ויישומים מעשיית בעידן המודרני

כבר בתקופות עתיקות, בכל מקום ברחבי העולם בו כבר היה כתב היד השימוש,
הוא משך את תשומת ליבם של רופאים, פילוסופים וחכמים.
הם שמו לב לכך שישנם סוגים שונים של כתבי יד וסוג כתב יד מסוים, משמעותו אפיוני אישיות מסוימים.
מאז אותה העת, חקר כתב היד הלך והתפתח באמצעות מומחים שונים מעולמות הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה והרפואה, חקר שהגיע לשיאו במאה התשע עשר ובמאה העשרים.
כיום, במאה ואחת, כבר ידוע ונהיר שתופעות גרפיות בכתב היד אינן אלא מצד מצג של תכונות אישיות מגוונות ביותר, בהיות פעולת הכתיבה, בין אם היא נעשית ביד, ברגל ואף עלי הפה, בבחינת צומת המאחד בתוכו את כל מערכות הגוף והמוח. מדע הגרפולוגיה, צריך להמשיך ולקבל תשומת לב מחקרית כענף אבחוני של מדעי ההתנהגות והפסיכולוגיה.
בעוד שברמה השטחית ניתן ללמוד שיטת אבחון זו בנקל, למעשה המורכבות האנושית כל כך רבה, עד שעל מנת להתמחות בה, יש להקדיש זמן רב כמו גם מאמץ רב ללמידה תיאורטית, ואף יותר מכך להתנסות אין סופית, שכן "כל אדם הוא עולם ומלואו" – גם אם מרבית האנשים משתייכים לקבוצות טיפוסים אופייניות, שהן המאפשרות למעשה את השיוך של המצגים הגרפולוגיים לתכונות האישיות, לדינמיקה הנפשית ולנטיות השונות הנמצאות בכל אדם ואדם.

מלקוחות המכון בעשור האחרון

1

צרו קשר לפרטים נוספים

אנחנו כבר חברים? עקבו אחרינו