09-7604885 office@shva.biz

אבחון מועמדים באמצעות גרפולוגיה

עוזרים לך לקבל את ההחלטה הנכונה.
כבר 25 שנה.

שירות הדגל של שבא גרפולוגיה הנו אבחון מועמדים באמצעות גרפולוגיה (גרפולוגיה תעסוקתית).

אנו מפיקים דו"חות אבחוניים מעמיקים המשקפים את אישיותם של המועמדים, באמצעות ערכת אבחון אישיותי ייחודית שפיתחנו ושכללנו לאורך השנים.

שבא גרפולוגיה - חברים באגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

שבא גרפולוגיה – חברים באגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

דו"חות אלו מהווים כלי תומך החלטה ממעלה ראשונה עבור מעסיקים ומנהלי משאבי האנוש, ומסייעים בידם לקבל את ההחלטה הנכונה ולגייס את המועמדים המתאימים ביותר.
בהשוואה לשיטות אבחון אישיות אחרות, וכאלו ישנן רבות ומגוונות, יתרונו של האבחון הגרפולוגי בא לידי ביטוי בדיוק, ברמת התיקוף הגבוהה ובמהירות הביצוע והפקת הדו"ח האבחוני.
שיטת אבחון זו הינה יעילה במיוחד לא רק בגלל רמת הדיוק הגבוהה שלה, אלא גם מכיוון שאינה מהווה טרחה רבה הן למועמד והן למעסיק, ועלותה נמוכה באופן משמעותי בהשוואה לשיטות אבחון אחרות.

דו"חות האבחון האישיותי אודות המועמדים הנן בעלות ערך רב למעסיק, אשר יוכל באמצעות דו"חות אלו על כשריו, כישרונותיו וחסרונותיו של מועמד, כמו גם על רמת הגינותו, מהימנותו, אחריותו ומחויבותו האישית לעבודתו, אפיוני חריצות, כשרים ארגוניים, יסודיות, התאמה לתפקיד המסוים אליו הם מיועדים, ועוד.

קבלת החלטות בנוגע לגיוס וקליטת מועמדים, המסתייעת באבחונים גרפולוגיים אישיותיים, מעלה באופן מוכח את אחוזי הקליטה המוצלחת, ומכאן שגם תורמת לאורך זמן לחיסכון ניכר בעלויות – כגון עלויות החלפת עובדים, אובדן ידע מקצועי, ואי-מיצוי הפוטנציאל העסקי הנוסע ממיצוי המשאב האנושי. התוצאה של אבחון מועמדים לאורך זמן: רווח נקי למעסיק ולארגון.

ערכת האבחון האישיותי שכאמור פותחה ושוכללה על ידינו, משלבת אבחון בכתב יד ומספר מטלות המשלימות זו את זה, כגון מבחני השלכה. תהליך מילוי הערכה על ידי המועמד הוא מהיר, ואינו יוצר מעמסה או טורח על המועמד.

גם תהליך האבחון והפקת הדו"ח האבחוני עבור המעסיק הינו מהיר, ובדרך כלל אנו מספקים את הדו"ח האבחוני בתוך 2 ימי עבודה לכל היותר.

את ניתוח הערכה והאבחון האישיותי מבצעת באופן אישי גרפולוגית מהבכירות והמנוסות בישראל.

בין לקוחות שבא גרפולוגיה בתחום אבחון מועמדים לאורך 25 שנות פעילות, ניתן למנות מאות חברות וארגונים מובילים ומוכרים במשק הישראלי. רב החברות והעסקים המשתמשים במבדקי אישיות גרפולוגיים ככלי מרכזי לאבחון מועמדים, מטמיעים את כלי האבחון הגרפולוגי בתהליך גיוס העובדים באופן קבוע, וממשיכים להיעזר בשירותנו לאורך שנים ארוכות.

קבוצת מכון שבא חברה באגודה לגרפולוגיה מדעית.

כדאי לדעת!
המכשול המרכזי המפריע לתפקוד נאות של עובד
הנו בעיות חריגות במישור הרגשי (פסיכופתולוגיה),
בעיות אלו ניתנות לאבחון כמעט אך ורק בדרך של אבחון גרפולוגי.
בעיות אלו מקרינות לא פעם גם על נושא יושרו ואמינותו של העובד!

מלקוחות המכון בעשור האחרון

1

צרו קשר לפרטים נוספים

אנחנו כבר חברים? עקבו אחרינו